Welcome divider

B、砂、石、灰、陶粒等存放成堆,场地平整,不得混杂,色石渣要下垫上苫,分挡存放。二、四楼保洁员负责规模:总体公司总司理办公室、四楼走廊、四楼洗手间、负责南侧一至五楼及四楼临时性的清扫保洁使命。


(3)列入合格供应商名列。

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image